Fotografierestaurování a digitální retuš

Fotografie zahrnuje široké spektrum historických technik a tedy i problémů a úskalí. Ke každé z této technik je třeba přistupovat individuálně. Kromě základního čištění, spravení trhlin, retuší nebo podlepení vám mohu nabídnout možnost digitální retuše. výhoda této techniky spočívá především v její neinvaznosti. Originál je mezitím uložen do odpovídajícího obalu z archivních materiálů.

Credits:
Photography & Project by conservator.cz

Kromě komplexních restaurátorských zásahů vám mohu nabídnout i nejzákladnější konzervační zásahy, drobné opravy a řešení vhodného uložení předmětu. 

restaurování fotografieRestaurování velkoformátové fotografie

K zrestaurovaným fotografiím vám mohu vytvořit podrobnou restaurátorskou zprávu, včetně restaurátorské dokumentace, obsahující fotografie před, v průběhu a po zásahu.

digitální retuš fotografieDigitální retuš velkoformátové fotografie