Historické mapyvelkoformátové plány a mapy

Restaurování map, plánů a ostatních velkoformátových papírových předmětů je nejen díky rozměrům náročným restaurátorským procesem. Mapy jsou většinou nevhodně uloženy a díky tomu dochází k rozsáhlým poškozením a deformacím. Mapy a plány se během restaurování většinou znovu podlepují novým plátnem. Je možné je vypnout na rám nebo znovu osadit závěsnými tyčemi.

Credits:
Photography & Project by conservator.cz

Kromě komplexních restaurátorských zásahů vám mohu nabídnout i nejzákladnější konzervační zásahy, drobné opravy a řešení vhodného uložení předmětu. 

restaurování map a plánůVelkoformátová mapa před a po restaurátorském zásahu

K zrestaurovaným mapám a plánům vám mohu vytvořit podrobnou restaurátorskou zprávu, včetně restaurátorské dokumentace, obsahující fotografie před, v průběhu a po zásahu.