Pauzovací papírykresby, plány

Pauzovací papír je jedním z nejnáročnějších materiálů, se kterým se restaurátor papíru může setkat. Jako jediný v České republice jsem držitelem licence na restaurování pauzovacích papírů. Mám zkušenosti s restaurováním drobných i velkých formátů (A0+).

Credits:
Photography & Project by conservator.cz

Tato uhlová kresba, která prošla mým ateliérem je středně velkého formátu. Pauzáky se po kontaktu s vodou nebo i jen vlhkem začínají okamžitě vlnit a vytahovat, a ne jinak tomu bylo i u této kresby. V pravé části je dokonce patrné, kudy voda tekla. Kresba byla na několika místech i potrhaná a slepená izolepou a to celé v rozích přilepeno ke kartonu. Kresba byla vyrovnána bez podlepení.

restaurování plánů Studie bohyně Athény, Georges Antoine Rochegrosse, uhlová kresba, 61x38, nedatováno, před a po restauování

 

Kromě komplexních restaurátorských zásahů vám mohu nabídnout i nejzákladnější konzervační zásahy, drobné opravy "in situ" a řešení vhodného uložení předmětu. K zrestaurovaným plánům vám mohu vytvořit podrobnou restaurátorskou zprávu, včetně restaurátorské dokumentace, obsahující fotografie před, v průběhu a po zásahu.

restaurování pauzovacího papíruRestaurování situačního plánu velikosti A4