Plakátytisky na papíře a kartonech

Restaurování plakátů je velmi atraktivní především pro sběratele. Poškození plakátů většinou patří mezi lehce opravitelná poškození. Společně s retuší se tak dá docílit velmi dobrých výsledků, které zvýší cenu sběratelského předmětu. Pokud je potřeba, plakát je možné podlepit plátnem a nebo vhodným japonským papírem.

Credits:
Photography & Project by conservator.cz

Kromě komplexních restaurátorských zásahů vám mohu nabídnout i řešení vhodného uložení předmětu za pomocí úložné pasparty. K zrestaurovaným plakátům vám mohu vytvořit podrobnou restaurátorskou zprávu, včetně restaurátorské dokumentace, obsahující fotografie před, v průběhu a po zásahu.

Restaurovaný plakát před a po zásahu

Restaurování plakátů se dá v zásadě rozdělit na dva přístupy. Prvním je podlepení plakátu japonským papírem a následně plátnem. Tuto metodu využívají především muzea a galerie. Má pro ně nespornou výhodu z možnosti uložení obrovských plakátových sbírek (především těch velkoformátových) ve srolovaném stavu. Díky plátnu na okrajích posterů lze plakát navíc kdykoli snadno napnout na rám, vystavit a po skončení výstavy opět uložit v srolovaném stavu do depozitáře. Druhou možností je plakát vyrovnat bez použití plátna, maximálně za pomocí tenkého japonského papíru. Výhodou této metody je především zachování původního charakteru plakátu, kterým je právě čistě papírový objekt. Nevýhodou je, že plakát musí být následně dobře uložen a chráněn - nejlépe na plocho v úložné paspartě. Další nevýhodou může být i větší časová náročnost pro samotného restaurátora. Já sám, pokud je to jen trochu možné doporučuji volit druhou variantu postupu, právě z důvodu zachování charakteru papírového objektu.

podlepení plakátuPlakát k filmu Chrám lásky/معبد الحب , 1961, libanon/egypt, výtvarník: Ahmed Fouad, režie: Atef Salem, hrají:Sabah, Imad Hamdi, Nawal Farid, 100 × 70 cm

Tento plakát byl restaurován podlepením na plátno s mezivrstvou z vrstveného japonského papíru. 

restaurování plakátu Dynacord diskotéka, Kája Saudek, 1970, stav po a před restaurováním

Chybějící roh byl doplněn tónovaným japonským papírem. Abych při retuši dosáhl co nejvěrnějšího napodobení jednolité barevné plochy tištěné ofsetem, zvolil jsem místo klasických akvarelových barev sítotisk. Výsledkem je nejenom odpovídající odstín, ale i povrch a charakter použitých barev.

Plakát Kdo chce zabít Jessii?, Kája Saudek, 1966, stav před a po restaurování

Velkoformátový plakát Kdo chce zabít Jessii? byl silně znečištěný prachem a plísní. Během restaurátorského zásahu došlo k odstranění téměř všech nečistot a plakát se tak projasnil a získal na přitažlivosti.

Vyrovnávání a odstranění skvrn restaurovaného plakátu před a po zásahu

Plakát britské legendární folk/rockové progresivní kapely 9.30 FLY je sběratelskou lahůdkou. Tento exemplář utrpěl největší poškození díky srolování a zalepení trhlin lepicí páskou, která na papíru zanechala žluté skvrny. Po vyčištění a odkyselení byl plakát vyrovnán bez použití plátna, takže byl zachován jeho přirozený vzhled a charakter.