Pauzovací papírykresby, plány

Pauzovací papír je jedním z nejnáročnějších materiálů, se kterým se restaurátor může setkat. Jako jediný v České republice jsem držitelem licence na restaurování pauzovacích papírů. Mám zkušenosti s restaurováním drobných i velkých formátů (A0+).

Credits:
Photography & Project by conservator.cz

Kromě komplexních restaurátorských zásahů vám mohu nabídnout i nejzákladnější konzervační zásahy, drobné opravy "in situ" a řešení vhodného uložení předmětu. 

restaurování pauzovacího papíruRestaurování situačního plánu velikosti A4

K zrestaurovaným plánům vám mohu vytvořit podrobnou restaurátorskou zprávu, včetně restaurátorské dokumentace, obsahující fotografie před, v průběhu a po zásahu.

restaurování plánů Detail restaurování situačního plánu