Kresba, malba, grafikarestaurování výtvarných děl na papíře, kartonu a pergamenu

Restaurování výtvarných děl na papíře je zásadní součástí mé práce. Tato práce vyžaduje cit pro detail a nutnost zcela se podřídit a pochopit styl autora. Nejčastějšími restaurátorskými zásahy je doplňování papírové podložky doléváním papírovinou, nebo doplnění ručním papírem, oprava trhlin a odstranění zateklin.

Credits:
Photography & Project by conservator.cz

Mimo komplexní restaurátorské zásahy vám mohu nabídnout i nejzákladnější konzervační zásahy, drobné opravy a retuše. K zrestaurovaným dílům vám mohu vytvořit podrobnou restaurátorskou zprávu, včetně restaurátorské dokumentace, obsahující fotografie před, v průběhu a po zásahu.

restaurování křídové kresbyKresba tuší a akvarel, Kája Saudek, 1963, před a po restaurátroském zásahu

Kája Saudek má mezi autory na jejichž dílech pracuji speciální postavení. Tato kresba z roku 1963 prošla kompletním restaurátorským zásahem. Po vyčištění a odkyselení byla znovu zaklížena a podlepena tenkým japonským papírem, který pomohl vyrovnat a zpevnit četné zlomy, které patrně vznikly srolováním díla. Po vyrovnání jsem odřená místa vyretušoval a dílo vložil do úložné pasparty z archivních materiálů.

František KupkaFrantišek Kupka, nedatováno, 58 x 42cm, Tuš, uhel a tužka na papíře, před a po restaurování

“Protože nás bohatí nechtějí, budeme stávkovat.” Co jiného může batole prolézající polem se salátem sdělit starci, který prochází okolo. Kresba poškozená nejvíce špatným uložením byla zaprášená a podél pravé strany pomačkaná a potrhaná. V ploše poměrně jasně vidíme i foxing (drobné tečky a skvrny hnědo zrzavé barvy), který byl i díky lázni celkem úspěšně utlumen.

Restaurování uhlové kresbyKresba uhlem (100 x 60cm) před a po restaurátorském zásahu 

Kromě restaurování děl klasických formátů se věnuji i velkoformátovým kresbám, malbám a grafikám. Na výše zobrazené kresbě uhlem byly spraveny drobné i větší trhliny po obvodu kartonu a doplněny dvě větší ztráty. Nový papír byl vybrán a natónován tak, aby barvou, strukturou a gramáží nenarušoval dojem z celkového díla.

Max Švabinskýportrét Sidonie Nádherné, Max Švabinský, litografie, 39 x 50cm, stav před a po restaurování

Maxi Švabinskému se údajně do portrétování Sidonie Nádherné příliš nechtělo, ale po osobním setkání změnil názor a v roce 1909 dokončil její portrét. Říká se, že se během dvouleté práce na portrétu celkem sblížili a on jí dokonce vyznal lásku, kterou Sidonie nicméně neopětovala. Sidonie se dokonce raději vydala na cesty po Evropě, aby Švabinskému unikla. V roce 1912 se s ním ale tato šlechtična, mecenáška a organizátorka kulturního života opět setkala a tak vznikla tato litografie, kterou jí M. Švabinský věnoval ke jmeninám. A tím celý vztah zřejmě skončil, protože Švabinského oslovila jiná múza (Anna Vejrychová)... Litografie byla vytištěna na velmi tenkém japonském papíře. U tohoto typu materiálu pak jakákoli změna vlhkosti způsobuje zvlnění a rozměrové změny, jaké je vidět na fotografii.

restaurování grafiky na pergamenuSuchá jehla na pergamenu (50 x 40cm) před a po restaurátorském zásahu 

Výše uvedený příklad restaurování je ukázkou práce na pergamenu. Tento pro grafiku celkem ne úplně běžný materiál trpí častým poškozením vlhkem, plísněni nebo škůdci, stejně, jako je tomu u výše uvedeného díla.

restaurování křídové kresbyKresba rudkou a akvarel na kartonu (30 x 40cm) před a po restaurátroském zásahu

I zdánlivě zcela zničená díla mohou po restaurátorském zásahu získat zpět původní podobu. Tato kresba ruského surrealistického malíře Pavla Tchelitchewa byla zničena v důsledku špatného zacházení spediční firmy. Postupným sesazením, doplněním chybějících částí a retuší se z díla stal opět celistvý exemplář :).

Detail restaurovaného díla Josefa Lady, před a po zásahu 

Drobné opravy, konzervační a preventivní zásahy jsou velkou součástí mé práce. Komplexním zásahům se snažím vyhýbat a do díla zasahovat co nejméně. Na výše uvedeném příkladu zimní krajiny od Josefa Lady byla například provedena pouze drobná retuš trhliny.

bankovka 100Kčs100 Kčs, 1961, stav po a před restaurováním

Kromě klasických uměleckých děl na papíře se poslední dobou věnuji i restaurování dalších sběratelských předmětů, kterými jsou například bankovky. Naše nejdéle platící bankovka (1.1. 1962 - 31.8.1993). V roce 1953 se k nám dostaly státovky vyrobené podle ruského vzoru. Ty překvapivě neodpovídaly dobovým standardům a tak byly ve velkém padělány. Ústřední výbor KSČ tedy svižně zareagoval a po dvou letech vypsal soutěž na novou emisi. Soudruzi se ale nemohli rozhodnout, jak by „síla a pokrok pracujícího lidu, vědy a průmyslu“ vlastně měly vypadat a tak po průtazích vypsali v roce 1959 soutěž zcela novou, veřejnou a anonymní, do které se mohl přihlásit kdokoli. Soutěž opět nikdo nevyhrál. Na třetím místě se ovšem umístily dva návrhy, přičemž jeden z nich patřil důstojníkovi generálního štábu v Táboře Františku Heřmanovi (jako odměnu za 3. místo získal 1000 Kčs). Soutěž byla sice bez vítěze, ale na výstavě soutěžních návrhů (38 přihlášených) ve dvoraně státní banky se Heřmanův návrh stal veřejností nejlépe přijatým. To následně potvrdili i dělníci několika továren, kam byl soutěžní návrh zaslán k posouzení. Po několik změnách, ze kterých byla asi nejmarkantnější změna barvy z hnědé na zelenou, šla tedy bankovka do tisku 1. února 1961. Třešničkou na dortu je, že tuto naši bankovku označil v roce 2015 expert a kurátor Britského muzea na moderní měnu Thomas Hockenhull za jedno z šesti vizuálně nejlepších papírových platidel na světě.

bankovka 1000Kčs1000 Kčs, 1932, serie A, stav po a před restaurováním

Bankovka Národní banky československé z roku 1932. Touto bankovkou se platilo mezi lety 1933 a 1944. Kromě drobných korektur vypadá stejně jako 1. emise státovek z let 1919 - 1937. Na přední straně vidíme motiv ženy s glóbem podle kresby Alonza Earla Foringera. Toho asi nejvíce proslavil plakát, kterým se během I. světové války prezentoval Červený kříž. https://en.wikipedia.org/wiki/Alonzo_Foringer Na bankovce jsou dobře patrné známky běžného každodenního používáni. Sklady, drobné trhliny, odřeniny a ztráta pevnosti. Ta byla bankovce opět vrácena vhodným zaklížením, čímž se zlepšil i haptický dojem celé tisícikoruny.