Komiksysběratelské časopisy a komixy

Komiksy se poslední dobou stávají oblíbenými sběratelskými předměty, které si zaslouží odpovídající péči. V mém případě se většinou jedná o restaurování hřbetů, které jsou přelepeny izolepou a narovnání a doplnění ohnutých či chybějících rohů. Velmi častým zásahem je i retuš odřených či chybějících částí. Mimochodem - restaurování komiksů je spolu s restaurováním obalů LP desek mou nejoblíbenější činností. Budu tedy velmi rád pokud se s nimi obrátíte právě na mě:)

Credits:
Photography & Project by conservator.cz

První ročník časopisu Čtyřlístek1. ročník časopisu Čtyřlístek (č.1-6), 1969, před a po restaurování

Kromě komplexních restaurátorských zásahů vám mohu nabídnout i nejzákladnější konzervační zásahy, drobné opravy a řešení vhodného uložení předmětu. K zrestaurovaným sešitům vám mohu vytvořit podrobnou restaurátorskou zprávu, včetně restaurátorské dokumentace, obsahující fotografie před, v průběhu a po zásahu. 

Obálka horizontálně roztrženého Čtyřlístku č. 3 před a po restaurátorském zásahu

I zdánlivě nenávratně zničené časopisy mohou být opět vráceny do původního stavu. Tento Čtyřlístek č. 3 z roku 1969 byl roztržený na dva kusy napříč celým blokem. Po mechanickém čištění a odkyselení byly jednotlivé stránky slepeny za pomoci velmi tenkého japonského papíru. Po spravení a retuši jsou pak trhliny prakticky nepostřehnutelné.

Obálka Čtyřlístku č. 1 před a po restaurátorském zásahu

Odstranění barevných skvrn způsobených nejčastěji zateklinami a lepicími páskami je velmi častým problémem. Ačkoli výsledky nebývají kvůli agresivitě izolep vždy 100%, restaurátorským zásahem dojde vždy ke zlepšení stavu předmětu. Je tomu tak minimálně kvůli odkyselení papíru, zbavení nečistot a adjustaci, nebo uložení díla do materiálů archivní kvality.

Obálka Čtyřlístku č. 2 před a po restaurátorském zásahu

Výše můžete porovnat stav před a po restaurování časopisu Čtyřlístek (č.2) z 15. května 1969. Šešit prošel komplexním restaurátorským zásahem. Největším poškozením byla skvrna od lihové fixy a přelepení některých částí izolepou.

Obálka Čtyřlístku č. 10 před a po restaurátorském zásahu

Podobné poškození lze pozorovat i na Čtyřlístku č. 10. Hřbet sešitu byl kvůli izolepě tuhý a držel nepřirozený tvar hřbetu i po otevření časopisu. Díky odstranění lepicí pásky se hřbetu vrátila jeho původní forma.